ANASAYFA   İLETİŞİM

 

BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ
H. Osman ÜNÜVAR
 

Duran KABAAĞAÇ
 

Abdullah BAĞIRGAN
 


BİRİM MÜDÜRLERİMİZ
Duran KABAAĞAÇ
Özel Kalem Müdür V.  

Ünal GEZEN
Bilgi İşlem Müdürü  

H. Osman ÜNÜVAR
Kültür ve Sosl İşl. Md. V.  

Mehmet BAHAR
Park ve Bahçeler Md. V.  

Hayrettin TOPBAŞ
Mali Hizmetler Md.  

Meryem KOLA
Yazı İşleri Md.  

Hekim BUĞDAYCI
İnsan Kaynakları Md. V.  

Fadime KOŞUM
Muhasabe Müdürü  

A. Faruk AYDIN
Temizlik İşleri Md.  

Mehmet TEKİN
Hukuk İşleri Md.  

İsmail BOZ
Hal Müdürü  

İlknur KİRİŞCİ
İmar ve Şehircilik Md.V.  

Mustafa Lütfi CİCİBIYIK
Fen İşleri Md.V.  

Ferhat YAVUZ
Su ve Kanalizasyon Md.  

Recep KILIÇ
Ulaşım Hizmetleri Md.  

İsa KAYHAN
İtfaye Md.  

Duran KABAAĞAÇ
Muhtarlık İşleri Müdür V.  

Mehmet KARA
Zabıta Müdürü  

Muzaffer ŞAHİNER
Plan ve Proje Md.V.  

Fadime ÜNLÜ
Kadın ve Aile Hiz.Müd.V  

Süleyman Hilmi ŞİMŞEK
Mezarlıklar Müd.v  

Mehmet AYDIN
Ruhsat ve Denetim Müd.V.  

Akif KİRİŞÇİ
Veteriner İşleri Md.  

 

© 2012 Karaman Belediyesi