ANASAYFA   İLETİŞİM

 

T.C.

KARAMAN BELEDİYESİ

Meclis Başkanlığı Sayı    :MECLİS/ 11                                                                                                                        27/11/2018

Konu   :GÜNDEMKARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


    Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi  yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın  20-21.maddeleri  gereğince 03.12.2018 Pazartesi günü saat:16.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

          Sayın Halkımıza duyurulur.                                                      

              

GÜNDEM    :

1- Karaman İli, Merkez İlçe Yenişehir Mahallesi 2776 ada 6 no’lu parsel numarasında kayıtlı ve şehir imar  planında “Anaokulu Alanı” olarak ayrılan taşınmazdaki Karaman Belediyesine ait hissenin  İl Özel İdaresi adına bedelsiz devrinin yapılması konusu: 


2- Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti S.S. Karaman Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait olan 4683 ada 4 numaralı parsel Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında Dini Tesis Alanı olarak gösterildiği, söz konusu dini tesis alanında inşaata başlanacağı ancak caminin oturacağı alan zeminde kıbleye göre düzenlendiği zaman alanın yetersiz kaldığı ve kullanılabilir alan oluşturulamadığından ve dini tesis alanının etrafında da henüz yapılaşma göstermemiş park alanı olduğundan alan içinde zemine göre caminin alacağı alan yeniden düzenlenerek ve planda mevcut cami yeri kaydırılarak hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi konusu.


3- Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 1843 ada 1 nolu parsel Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında Akaryakıt Alanı olarak gösterildiği; söz konusu Akaryakıt İstasyonu alanı 4667,0 m2 olduğu ve akaryakıt istasyonu için mevcut kullanılacak olan kısım 2000 m2 olduğundan diğer kalan kısmının etrafındaki yapılaşmaya uygun olacak şekilde ticari alan olması için imar planında alanın ikiye bölünerek T2 Lejantlı Ticaret Alanı ve Akaryakıt İstasyonu alanı olarak kullanılabilmesi için hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi konusu.


4- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin eğitime yönelik kapalı ve açık eğitim tesisleri yanında halkında yararlanacağı sosyal alanların oluşturulmasına yönelik olarak yerleşkenin 2. Etap çalışmalarına başlanıldığı,bu çalışmalar yapılırken yerleşkenin maliye arazisi üzerinde olması nedeni ile arazinin verimli kullanılmasına, ekonomik,faydalı ve gelecek yılların ihtiyaçlarına da cevap verebilecek şekilde tasarlanmasına dikkat edilmiş ve söz konusu 2. Etap içerisinde sağlık kompleksi olarak Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve hastanesi yapılması kararlaştırıldığı ve bütün olarak düşünüldüğünde yerleşkenin ilimiz trafiğine bağlantısının alternatif bir güzergahla bağlanmasına ihtiyaç duyulduğu, halihazırda şehir için trafik durumu, yerleşkeye giriş çıkışın rahatlatılması, mevcut hastahanenin yeni bir giriş-çıkış bağlantısı seçeneğine kavuşmasının yanında sağlık kompleksinin şehir halkı tarafından da kullanılacağı düşünüldüğünde öğrencilerin güvenliği açısından hemde eğitim-öğretim verilen alanlar açısından en ekonomik ve makul güzergahın taşınmazın güney yönünden sağlanması gerektiği düşünüldüğünden bahsedilerek 4930 ada 1 ve 6 numaralı parseller ile 4932 ada 3 ve 4 numaralı parseller arasında kalan imar planında park olarak ayrılmış 4931 ada ve 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda imar planında 25.00 metrelik yol oluşturulması amacıyla hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanması talebi konusu.


5- Karaman İli, Merkez İlçe, Tapduk Emre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olan 2322 ada 1 nolu parsel Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında Park Alanı olarak gösterildiği; söz konusu park alanının bulunduğu yol güzergahı mahalleye hizmet eden ana arter üzerinde olduğu ve ana yolların kesiştiği noktada olması sebebiyle park için elverişsiz olduğu, yolun hemen karşısında mahalleye hitap eden büyük bir cami alanının olması ve mahalle içinde yürüme mesafesinde mevcut kullanılan büyük bir park alanının olduğundan ve aynı zamanda bölgenin ihtiyacını karşılayacağından bahsedilerek söz konusu parsele Kültürel Tesis Alanı Yatılı Hafız Kız Kuran Kursu yapmak için hazırlanan imar planı tadilatının onaylanması talebi konusu.

 
 

© 2012 Karaman Belediyesi