ANASAYFA   İLETİŞİM

 

T.C.

KARAMAN BELEDİYESİ

Meclis Başkanlığı Sayı    :MECLİS / 3                                                                                                                26/02/2018

Konu   :GÜNDEMKARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


          Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere,5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince 05.03.2018 Pazartesi  günü saat:15.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

    

GÜNDEM    :


1- Mevlana Kalkınma Ajansına sunulan proje döküm anı ile ilgili evrakları imzalamaya, Kurumumuzu temsil ve ilzama Belediye Başkanı Ertuğrul ÇALIŞKAN’ın Belediye yetkilisi olarak belirlenmesi konusu.


2- Karaman Merkez, Fatih Mahallesi 5116 ada, 3 parselde yapımı devam eden AVM inşaatı arazisinde kalan yeraltı ve havai enerji nakil hatlarının arazi dışından geçecek şekilde yeniden tesis edilmesi için MEDAŞ A.Ş.ile yapılacak olan protokol ile ilgili evrakları imzalamaya, kurumumuzu temsil ve ilzama Belediye Başkanı Ertuğrul ÇALIŞKAN’ın Belediye yetkilisi olarak belirlenmesi konusu.


3- Belediye Meclisimizin 08/12/2017 tarih ve 440 sayılı kararınca onaylanan Karaman Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne incelenerek onaylanması ve Resmi Gazete’de yayımlanması için gönderilmiştir. Gönderilen yönetmelik taslağının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69. maddesinin 1. ve 2. düzeltmeler yapılarak Bakanlığa tekrar gönderilmesi talebi konusu.


4- Karaman İli, Merkez İlçe, Siyaser Mahallesi 1003 ada 9 ve 10 numaralı parsellerin 2012 yılında yapılan Revizyon ve İlave İmar Planına göre Rekreasyon Alanında kaldığı, 2012 yılında onaylanan bu plan sonrasında Belediye tarafından herhangi bir düzenleme yapılmadığı ve taşınmazın bu sebeple kullanılamadığından bahsedilerek en kısa sürede gerekli imar düzenlemesinin yapılmasını ya da plandaki vasfının rekreasyon alınından çıkartılarak ticaret alanı olarak değiştirilmesi talebi konusu.


5- Yeni hastahane önündeki yolun geçit yerleri birinci göbeğin üniversite köşesinde, ikinci göbeğin eski doğum evine doğru yeni Kızılay Binası yakınında olduğu,ikinci göbeğin giriş çıkışın eğer hastane Acil girişi önünden verilmediğinde şehir tarafından gelen ambulans acil girişini geçerek Kızılay binasına yakın verilen geçişe gidip oradan dönüp tekrar acil girişine gelebileceği veya acilden çıkan bir ambulansın eski doğum evi tarafına gitmek için acil girişinden karşıya geçemediği için mecburen şehre doğru inip üniversite köşesinden verilen kavşaktan dönerek eski doğum evi tarafına gidebileceği ve bütün bunlarında acil hasta için zaman kaybı oluşturacağından bahsedilerek insan hayatının önemi doğrultusunda söz konusu yoldan geçiş verilecek kavşağın acil çıkış karşısına yapılması talebi konusu.


6- Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çevre yolu amacıyla tahsis amacı değişikliği müracaatı sırasında  Karaman Belediyesi adına kayıtlı Yeşilada Mahallesi 497 ada 3 parselin Kamu Orta Malı siciline kaydının sağlanması için Muvafakat verilip verilmeyeceği ve tescil işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı konusu.


7- Karaman İli, Merkez İlçe, TCDD Demiryolu Hattı ve Gar Sahası’na ait NİP-114,97 ve UİP-112,22 Plan İşlem Numaralı İmar planı revizyonları Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15/12/2017 Tarih ve 4975 Sayılı Kararı  ile uygun bulunmuş  Karaman Belediye Meclisi’nin  09.01.2018 tarih ve 30 ve 31 nolu kararları ile ise onaylanmıştır. Onaylanan İmar planı Revizyonları 22/01/2018-22/02/2018 Tarihleri arasında askıya çıkartılmış. Söz konusu imar planı revizyonlarına askı süresi içerisinde itirazlar olmuş yer alan itirazların değerlendirilmesi konusu.


8- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce istenen   ada ve parsel numaraları yazılı taşınmazlarda eğitim öğretim için imar planı tadilatlarına ihtiyaç duyulduğundan bu ihtiyaçlara cevap verebilecek imar planı  tadilatlarının 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi konusu.


9- Karaman İli, Merkez İlçe, Tahsin Ünal Mahallesi, 2735 Ada 9 parseldeki yapıda ihtiyaç duyulan alanlarda bazı mekansal değişikliklerin zaruri olduğundan bahsedilerek mevcut avan projesine göre imar planı tadilatı hazırlanarak onaylanması talebi konusu.


10- Karaman İli, Merkez İlçe, Zembilli Mahallesi, 2802 ada 7 numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanında kaldığı, söz konusu parselin içerisinde bulunduğu mahallenin ihtiyaçlarını karşılayıcı ticari faaliyetlerin yapılabilmesi adına 2802 adanın ‘T4 Lejantlı Ticaret Alanı’na çevrilmesi amacıyla yaptırılan plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.


11- Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 4311 ada 6 numaralı parselin maliki olduğundan bahsedilerek söz konusu parselde ‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’ ayrılması için hazırlanan imar planı tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.


12- Karaman İli, Merkez İlçe, Kazımkarabekir Mahallesi, 1179 Ada 19 numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak planlandığı, söz konusu 1179 ada 19 ve 20 numaralı parseller planlama yapılırken ada kenar çizgisi köşe kırığı olarak düzenlenmiş ve parsellerin kullanım alanları daraltılmış aynı zamanda belediye ile şuyu oluşturulduğundan bahsedilerek köşe kırığı olarak düzenlenen bu kısımların yeniden düzenlerek mevcut binaları da kurtaracak şekilde küçültülmesi için plan tadialtı hazırlanarak onaylanması talebi konusu.


13- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı sürekli arttığından enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile Bina Tipi Trafo Alanı tesis edileceğinden  imar planında genellikle ‘Park Alanı’nda kalan alanlarda ‘Trafo Alanı’ ayrılarak yaptırılan Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında 1. Etap sınırları içerisinde bulunan ve farklı ada parsellerde toplam 12 Adet plan değişikliği yapıldığı görülmüştür.12 adet Bina Tipi Trafo Tesisi için hazırlanan plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.


14- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı sürekli arttığından enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile Bina Tipi Trafo Alanı tesis edileceğinden  imar planında genellikle ‘Park Alanı’nda kalan alanlarda ‘Trafo Alanı’ ayrılarak yaptırılan Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında 2. Etap sınırları içerisinde bulunan ve farklı ada parsellerde toplam 16 Adet plan değişikliği yapıldığı görülmüştür.16 adet Bina Tipi Trafo Tesisi için hazırlanan plan tadilatı  teklifinin onaylanması talebi konusu.


15- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı sürekli arttığından enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile Bina Tipi Trafo Alanı tesis edileceğinden  imar planında genellikle ‘Park Alanı’nda kalan alanlarda ‘Trafo Alanı’ ayrılarak yaptırılan Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında 3. Etap sınırları içerisinde bulunan ve farklı ada parsellerde toplam 8 Adet plan değişikliği yapıldığı görülmüştür.8 adet Bina Tipi Trafo Tesisi için hazırlanan plan  tadilatı  teklifinin onaylanması talebi konusu.


16- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı sürekli arttığından enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile Bina Tipi Trafo Alanı tesis edileceğinden imar planında genellikle ‘Park Alanı’nda kalan alanlarda ‘Trafo Alanı’ ayrılarak yaptırılan Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında 5. Etap sınırları içerisinde bulunan ve farklı ada parsellerde toplam 17 Adet plan değişikliği yapıldığı görülmüştür.17 adet Bina Tipi Trafo Tesisi için hazırlanan plan tadilatı  teklifinin onaylanması talebi konusu.


17- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı sürekli arttığından enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile Bina Tipi Trafo Alanı tesis imar planında genellikle ‘Park Alanı’nda kalan alanlarda ‘Trafo Alanı’ ayrılarak yaptırılan Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında 6. Etap sınırları içerisinde bulunan ve farklı ada parsellerde toplam 52 Adet plan değişikliği yapıldığı görülmüştür.52 adet Bina Tipi Trafo Tesisi için hazırlanan plan tadilatı  teklifinin onaylanması talebi konusu.


18- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı sürekli arttığından enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile Bina Tipi Trafo Alanı tesis edileceğinden imar planında genellikle ‘Park Alanı’nda kalan alanlarda ‘Trafo Alanı’ ayrılarak yaptırılan Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında 7. Etap sınırları içerisinde bulunan ve farklı ada parsellerde toplam 32 Adet plan değişikliği yapıldığı görülmüştür.32 adet Bina Tipi Trafo Tesisi için hazırlanan plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.


19- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı sürekli arttığından enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile Bina Tipi Trafo Alanı tesis edileceğinden imar planında genellikle ‘Park Alanı’nda kalan alanlarda ‘Trafo Alanı’ ayrılarak yaptırılan Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında 8. Etap sınırları içerisinde bulunan ve farklı ada parsellerde toplam 8 Adet plan değişikliği yapıldığı görülmüştür.8 adet Bina Tipi Trafo Tesisi için hazırlanan plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.


20- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı sürekli arttığından enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile Bina Tipi Trafo Alanı tesis edileceğinden imar planında genellikle ‘Park Alanı’nda kalan alanlarda ‘Trafo Alanı’ ayrılarak yaptırılan Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında 9. Etap sınırları içerisinde bulunan ve farklı ada parsellerde toplam 6 Adet plan değişikliği yapıldığı görülmüştür.6 adet Bina Tipi Trafo Tesisi için hazırlanan plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu.


21- Karaman İli, Merkez İlçede yoğun yapılaşma ve devam eden inşaat faaliyetleri sebebi ile enerji ihtiyacı sürekli arttığından enerji ihtiyacını karşılamak için elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacı ile Bina Tipi Trafo Alanı tesis edileceğinden   imar planında genellikle ‘Park Alanı’nda kalan alanlarda ‘Trafo Alanı’ ayrılarak yaptırılan Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında 10. Etap sınırları içerisinde bulunan ve farklı ada parsellerde toplam 2 Adet plan değişikliği yapıldığı görülmüştür.2 adet Bina Tipi Trafo Tesisi için hazırlanan plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusu. 


 
 

© 2012 Karaman Belediyesi