ANASAYFA   İLETİŞİM

 
BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU
(Tüzel Kişiler İçin)
Tüzel kişinin unvanı:
   
Tüzel kişinin adresi:
Yetkili kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası:
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)
   
Yetkili kişinin elektronik posta adresi:
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)
   
İstenen bilgi veya belgeler:
   
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?
   
   
 

© 2012 Karaman Belediyesi