Mera, Yaylak ve Kışlak Alanlarının Kullanımı

Mera, Yaylak ve Kışlak Alanlarının Kullanımı

  • 307
Font size:
Yazdır
4342 sayılı Mera Kanunu'nun 22.nci ve 26.ncı maddeleri, 31.07.1998 tarih ve 23419 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan Mera  Yönetmeliği  ile  12.04.2005  tarih  ve  25784  sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan  Mera  Yönetmeliğinin  Bazı  Maddelerinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik hükümleri  uyarınca  ihtiyaç  fazlası  mera,  yaylak,  kışlak  ve  otlakların  her  türlü  kiralama  işlemleri  ile otlatma planlarının uygulanması
 


YUKARI
Hızlı Erişim