ANASAYFA   İLETİŞİM

 

T.C.

KARAMAN BELEDİYESİ

Meclis Başkanlığı

 

Sayı  :MECLİS/9                                                                                       27/09/2019

Konu :GÜNDEM

 

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

        Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere, 5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince 04.10.2019 Cuma günü saat:15.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

         Sayın Halkımıza duyurulur.                                                     

                                    

GÜNDEM:

 

1- 5018 Sayılı Kanun Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi gereğince hazırlanan ve Belediyemizin 2020-2024 yıllarındaki çalışmalara yön verecek olan Stratejik Planın görüşülüp karara bağlanması.

2- Yenilebilir Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması planlanmaktadır. Kurumumuzu temsile, ilzama, vekâlet verme ve proje belgeleri imzalamaya, proje için gerekli borçlanmayı yapmaya Belediye Başkanının, Belediye Yetkilisi olarak belirlenmesi konusu.

3- Karaman Organize Sanayi Bölgesi 1024 ha alan üzerinde 144 aktif çalışan firmada 10.000’in üzerinde çalışanı olan ve 140’dan fazla ülkeye ihracat yapıldığı, belediye mücavir alan içerisinde ve sanayi bölgesinin kuzey cephesinde Karaman-Ereğli Devlet Karayoluna sınır belediyemizce planlanarak onaylanan imar planında Mezbaha ve Hayvan Pazarı alanı planlandığı ve söz konusu alanın organize bölgesine yaklaşık 300 metre uzakta planlanan Mezbaha ve Hayvan Pazarı kurulup aktif olarak çalışmaya başlandığı oluşacak kötü kokuların, sinek, fare ve diğer haşerelerin ağırlıkta gıda sektörü üzerinde çalışan Organize Sanayi Bölgesini doğrudan ve olumsuz yönden etkileyeceği ve ileride telafisi mümkün olmayacak menfi sonuçlar doğuracağından bahsedilerek imar planında plan aşamasında yer alan Mezbaha ve Hayvan Pazarı alanının Organize Sanayi Bölgesini etkilemeyecek bir alana kaydırılması talebi konusu.

4-Karaman İli Merkez İlçe, Kırbağı, Urgan, Pirireis, Alacasuluk, Yeşilada, Hacıcelal Mahallelerinin sınırı içerisinde bulunan ve tapunun muhtelif parsel numaralarında Belediyemiz adına kayıtlı mera ve Harman yeri vasıflı taşınmazlarla 4342 Sayılı Mera Kanununun Geçici 3. Maddesi ve ilgili diğer tüm Kanun ve yönetmeliklerce incelenerek belirtilen taşınmazların Maliye Hazinesi ve Kamu Orta Malına tescil işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı konusu.

5-Karaman Belediye Meclisi’nin 09/12/2015 Tarih ve 550-551 Sayılı Kararları ile onaylanan Hamidiye Mahallesi 2878,2879,2880 adalar ve 2921 ada 158 numaralı parsel ile dava konusu 2988 ada 17,18,19 ve 20 numaralı parselleri kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazların yeniden değerlendirilmesi konusu.

6- Karaman ili, Merkez ilçe, Urgan Mahallesi, 4614 ada 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ve 181 numaralı parsellerde Güneş Enerjisi Santrali kurmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na daha önce önlisans başvurusu yapıldığı, EPDK tarafından başvurunun değerlendirildiği ve uygun bulunduğu sonrasında projenin tesis edilebilmesi için gerekli olan önlisans, EPDK tarafından teslim edildiği, söz konusu Karaman İli, Merkez İlçe, Urgan Mahallesi, 4614 ada 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 ve 177 nolu parsellerin halihazırda Güneş Enerjisi Santrali Alanı olarak imar planlı ve onaylı olduğu buna ilave yapılacak olan 181 numaralı parsele (27/08/2019 tarihli ifraz işleminde 247-248-249 numaralı parseller) ait imar planlama işlemlerine esas kurum görüşlerinin alındığı ve alınan kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan imar planı teklifinin onaylanması konusu.

7- Şehir ulaşımı açısından Belediye ile K.M.Ü.arasındaki yolu üzerindeki sanayi üst geçidinin altından Üniversite tarafına giden yönde haritada gösterilen yerden veya uygun yerden Osman Gazi Mahallesine giriş verilmesi, Zeytin Dalı Bulvarının, Mara yolu ve Şehit Metin Yiğittop caddeleri ile kesiştiği bölgeye ayrı iki kavşak planı yapılması, Şehir mezarlığı girişi ile Temizlik İşleri Müdürlüğü girişi önüne kavşak planı yapılması ile ilgili uygulama imar plan değişikliklerinin yapılması konusu.

8- Karaman İli, Merkez İlçe, Pirireis Mahallesi 5050 ada 6 ve 7 numaralı parseller ile 4419 ada 16 numaralı parseller üzerinde hazırlatılan plan tadilat değişikliğinin onaylanması talebi konusu.

9- Karaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı M plakalı hat Minibüslerinin dış kısımlarına alacakları reklam ücretinin çok yüksek olduğunu ve ücretin düşürülmesini talebi konusu;

10-Karaman’da aktif olarak görev yapan Basın Mensuplarının karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Belediye otobüslerinden ücretsiz olarak faydalandırılmaları talebi konusu.

11- Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın ulaşım hizmetini karşılamak amacı ve hizmet alanı içerisinde daha kaliteli hizmet vermek için toplu taşıma sistemine dahil belediye otobüs hatlarından ( 7 )no’lu hatta değişiklik yapılması konusu.

12- Belediyemize ait sokak hayvanlarının barınması, bakımı, aşılanması vb. ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri gereğince yapılacak diğer hizmetler için Dereköy sınırlarında ve 2917 parsel numaralı taşınmazın kamu yatırım alanı olarak tahsis amacının değiştirilmesi konusu. 

 

 
 

© 2012 Karaman Belediyesi