ANASAYFA   İLETİŞİM

 

T.C.

KARAMAN BELEDİYESİ

Meclis Başkanlığı

 

Sayı    :MECLİS/3                                                                                                          31/01/2020

Konu   :GÜNDEM

 

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

         Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere, 5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince 07.02.2020 Cuma günü saat:15.00’te Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.

          Sayın Halkımıza duyurulur.                                                     

 

GÜNDEM    :  

1-    4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanu’nun 4. Maddesi gereği 5 Asil,5 Yedek üye olmak üzere Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine gizli oyla üye seçimi yapılması. 

2-    Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Eylem Planında yer alan İlan ve Reklam Vergisinin ödeme dönemlerinin işyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ödeme dönemiyle birleştirilerek alınması konulu eylem gereğince mükelleflerin Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergisini birlikte ödeyebilmesi düzenleme yapılması konusu.

3-    Organize 2. Yolu üzerinde bulunan Cumhuriyet Terfi Merkezi ile Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan Vantuz Odası arası sürekli arıza çıkaran ve tamiri tehlikeli olan 700’lük çelik boruya dönüştürülmesinin planlandığı, yaklaşık maliyeti 4.100.000,00 TL olan altyapı yapımı işi için İller Bankasından kredi alınması konusu.

4-    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde sunulan hibe programından faydalanılması için başvuruda istenilen “ İl Trafik Komisyonu kararına istinaden Bisiklet Yolu ve Yürüyüş Yolu Projesinin onaylanması ” konusu.

5-    S.S.Karaman 2 no’lu Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Üniversite Mahallesi Kızılay Caddesinden sağa Şht. Ömer Halis Demir Caddesinden Şht. Hakan Yılmaz Caddesindeki kavşaktan U dönüşü yapılıp tekrarında Ş.Ömer Halis DEMİR Caddesinden sola Kızılay Caddesinden hattın devamına ve hattın geliş ve gidiş güzergahının bu şekilde devam etmesi talebi konusu.

6-    5no’lu Doğukışla- Cezaevi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığı 5 no’luHatlarının 493 sokak devamına 479 sokak 408 sokak sola Ş. Muhammet Ali Mevlüt Dündar Caddesi sağa 996 sola Kıbrıs Şehitleri Caddesi sağa Ömer Kayserilioğlu Caddesi 900. Sokak ve geri U dönüşü güzergahlarının devamına şeklinde düzenlenmesi konusu.

7-    S.S.Karamanoğlu Mehmet Bey Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi 2055. Sokaktan sağa dönülüp Şehit Ömer Halis Demir Caddesine çıkarılarak devamında Devlet Hastahanesi önünden devamında döner kavşaktan U dönüşü yapılarak 2055 sokağa sola girilerek buranın gidiş ve gelip olarak hatlarına ilave edilmesi talebi konusu.

8-    Mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olan Yeşilada Mahallesi 970,96 m2 büyüklüğünde 2593 ada 1 parsel ile mülkiyeti 58/618m2 hissesi oranında Karaman Belediyesine ait toplamda 618.00 m2 büyüklüğünde Yenişehir Mahallesi 1869 ada 12 parselin de hissesi oranında Maliye Hazinesi adına devrinin yapılıp yapılmayacağı konusu.

9-    İlimiz Merkez İlçe Yeşilada Mahallesi 4596 ada 9 numaralı parselin Dereköy Sınırı ile çakıştığı alanda ada kenar hattı düzenlenmesine yönelik gerekli olan imar planı değişikliğine ön izin verilmesi konusu.

10-  Hamidiye Mahallesi 5019 ada 1 parsel ve 5020 ada 1 parsellerde bulunan taşınmazların emsal değerinin imar planında 0.50 olarak değerlendirildiği, söz konusu kooperatifin üyelerinin ihtiyacı olan projelerinin uygulanmasında bu emsal değerinin yetersiz kaldığı, Karaman içindeki mobilya satış mağazaları olarak hem şehir içindeki trafik, park, taşıma, nakliye gibi hizmetlerin şehir içinde çok problem yarattığından şehir içinden çıkartılarak kooperatif adına kayıtlı taşınmazlar üzerine içinde daha düzenli bir yapılaşmaya gidilmesi düşünüldüğünden bahsedilerek aynı bölgede 4673 den 4703 adaya kadar olan parsellerde ki gibi emsal değerinin 1 olarak değiştirilmesi ile farklı bir dilekçede ise kooperatif adına kayıtlı 5020 ada 1 parseldeki taşınmazın vasfının inşaat malzemecileri sanayi sitesi olarak geçtiği ve söz konusu taşınmazın vasfının T3 Lejantlı Ticaret Alanı - Mobilya Satıcıları olarak değiştirilmesi için planı değişikliğine önizin verilip verilemeyeceği konusu.

11-  İl Trafik komisyon Kararlarına istinaden; İbrahim Öktem Caddesi üzerinde  İl Özel İdaresi önündeki orta refüjün imar planında açılması ile Şehit Hamza Çetin Caddesi üzerinde 1013.sokağın kesiştiği noktada hem imar planında hem de yerinde açık olan refüj aralığının kapatılarak, 1390. sokağın kesiştiği noktadan refüj aralığı verilmesi için gerekli olan imar planı değişikliklerine ön izin verilip, verilemeyeceği konusu.


 
 

© 2012 Karaman Belediyesi