ANASAYFA   İLETİŞİM

 
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usül ve Esaslar Hakkında Tebliğ
KVK Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası
KVK Mevzuatı Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması Talimatı
Veri Sorumlusuna Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Tebliğ
KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu
 

© 2012 Karaman Belediyesi